O NÁS

Občanské sdružení Environmentální vzdělávací centrum Vysočina bylo založeno v listopadu r. 2006. Sdružení je založeno k podpoře a šíření vzdělávání, poradenství a osvěty v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Zvláštním zaměřením sdružení je:

  • poradenství v oblasti nakládání s odpady a obaly
  • poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů energie se zaměřením zejména na biomasu
  • projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, vč. staveb vodohospodářských, ekologických a sanací
  • poradenství v oblasti účinnějšího využívání zdrojů a udržitelné spotřeby a výroby (USV)

Sdružení se zaměřuje zejména na konkrétní řešení situací v místní oblasti Ledče nad Sázavou a v kraji Vysočina. Účel sdružení ale není teritoriálně omezen.

foto foto foto foto