ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM VYSOČINA

VÍTEJTE U NÁS

Posláním sdružení EVC Vysočina je zejména environmentální poradenství v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí pro širokou veřejnost, města a obce a podnikatele.

Cílem sdružení je podpora a šíření vzdělávání, poradenství a osvěta v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje a účinnějšího využívání zdrojů a udržitelné spotřeby a výroby (USV).

AKTIVITY

Internetová poradna, odborné a procesní poradenství, projekční a inženýrské činnosti, poskytování informací v oblasti získání dotací z fondů EU, národních programů např. Státního fondu životního prostředí ČR, pomoc občanům ve správních řízení, organizování a provádění informačních, výchovných a vzdělávacích akcí atd.foto foto foto foto