ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM VYSOČINA

VÍTEJTE U NÁS

Posláním sdružení EVC Vysočina je zejména podpora a organizování volnočasových aktivit formou ekoturistiky a cykloturistiky, dále pak environmentální osvěta v oblasti ochrany životního prostředí pro širokou veřejnost.

AKTIVITY

Podpora a organizování volnočasových aktivit formou ekoturistiky a cykloturistiky, poskytování informací a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje a účinnějšího využívání zdrojů a udržitelné spotřeby a výroby (USV) občanům ve správních řízení, organizování a provádění informačních, výchovných a vzdělávacích akcí atd.foto foto foto foto