VSTUPNÍ HODNOCENÍ USV

Metodika udržitelné spotřeby a výroby se provádí pomocí vstupního hodnocení. Cílem vstupního hodnocení je identifikovat a podle možností i vyhodnotit projekty v oblasti udržitelné spotřeby a výroby, jejichž realizací dosáhne hodnocený subjekt pozitivních efektů v oblasti ekonomické, environmentální a sociální.

Hodnocení se provádí z pohledu hodnoceného subjektu, ve kterém jsou identifikovány oblasti klíčových změn a teprve následně jsou doporučeny vhodné nástroje pro realizaci žádoucích změn zejména formou inovací a úspor např. na nový design výrobků, redukci spotřeby vody a chemikálií v procesech, snižování energetické náročnosti budov a zařízení nebo zlepšování vztahů se zájmovými skupinami apod.

Oblasti vstupního hodnocení

Vstupní hodnocení se provádí ve čtyřech oblastech

  • procesy
  • produkty
  • podpůrná oblast systémy
  • podpůrná oblast zájmové skupiny

V případě zájmu nás kontaktujte

foto foto foto foto