PODPORY A DOTACE

U konkrétních záměrů, projektů zejména v oblasti životního prostředí nabízíme veřejnosti, městům a obcím a podnikatelům poradenství spočívající v poskytnutí informací o dotačních možnostech a vyhledání k danému záměru vhodný dotační titul, zpracování projektových dokumentací vč. související inženýrské činnosti, zpracování žádosti a dalších podkladů nutných pro získání dotace aj.foto foto foto foto